Velkommen

Fonden Søhus tilbyder ledige aflastningspladser til hjemmeboende børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicap.

Fonden Søhus er et hyggeligt aflastningssted, godkendt til 3 børn og unge på aflastningsophold. Vores vision er at tage hensyn til vores brugeres ligeværdighed som mennesker. Således aflastningsopholdet giver hver enkelt bruger en høj grad af tryghed og trivsel, med daglig pleje og omsorgsrutiner, der udføres gennem en personlig social kontakt. Den daglige pleje, omsorg og træning foregår i rolige, trygge omgivelser. Det tværfaglige samarbejde målrettes til børnene og de unge menneskers videre udviklinger.

Vi har siden 1987 arbejdet med børn og unge, der skal have hjælp til alt dagligt.